Huishoudelijk reglement Dancarta

Om alles vlot te laten verlopen, maken we graag een aantal praktische afspraken. Vele afspraken worden bepaald door het huishoudelijk reglement van de verschillende leslocaties en andere afspraken vinden we zelf belangrijk voor een positieve sfeer binnen Dancarta.

Algemene bepalingen

De dansschool, genaamd Dancarta (hierna: ‘de dansschool’’), is opgericht op 9 september 2011 en is gevestigd te Brecht. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de rechtbank van koophandel zijn neergelegd.

Leden

De dansschool bestaat uit: kinderen ( -12jaar), jeugd (+12 tot -18j) en volwassenen (18+).

Hoe word ik lid?

Je mag steeds twee gratis proefdanslessen volgen. Hebben de danskriebels jou ook besmet en beslis je nadien om je in te schrijven, dan kan je inschrijven via onze website of Ledenbeheer.

Het beheren en betalen van je inschrijving verloopt via Ledenbeheer.be

LET OP: de inschrijving is pas volledig in orde van zodra we alle opgevraagde gegevens hebben via het online inschrijvingsformulier en de betaling in orde is.

Korte toelichting over het lidgeld

Danslessen:150 euro (incl. verzekering)Elke bijkomende dansles voor eenzelfde lid: 60 euro/ per extra les voor een seizoen. Het lidgeld betaal je per overschrijving op het rekeningnummer: BE52 7310 2040 2509. Bij de overschrijving vermeld je volgende vrije mededeling: naam lid + dansgroep + 1ste/2de/3de lid.Bvb: Amilia Brughmans + 5de lj jazz + 2de lid. G-dans:135 euro (incl. verzekering) Kom ik in aanmerking voor een korting?Gezinskorting: een tweede (2de) en/of derde (3de) lid van eenzelfde gezin krijgt een korting van 10% (2de) en 20% (3de) respectievelijk op het totale lidgeld en dit blijft cumuleren als er nog meer gezinsleden aansluiten. Ziekenfonds:Alle ziekenfondsen betalen elk jaar een deel van het lidgeld terug. Het betalingsbewijs van Dancarta kan je bijvoegen aan je document dat je aan het ziekenfonds bezorgt om een deel van het lidgeld terugbetaald te krijgen. OCMW:In vele gevallen kunnen mensen die een OCMW-bijdrage ontvangen, een beroep doen op een sportcheque. Wij vullen deze documenten graag samen in zodat je deze kan indienen bij jouw OCMW.Afbetalingsplan: Heb jij het financieel moeilijk? Graag bekijken wij met jou of een afbetalingsplan mogelijk is.

Moet ik iets aankopen om te kunnen deelnemen aan de trainingen?

Binnen Dancarta stellen we vrijblijvend de mogelijkheid om kledij van onze dansschool aan te kopen. Je kan het assortiment raadplegen en aankopen op de website als je dat verkiest.

Wat moet in mijn sporttas?

Zorg altijd voor gepaste danskledij waarin je je vrij en makkelijk kan bewegen. Zorg ook voor een flesje drank, enkel water is toegestaan in de danszalen. Je mag iets meebrengen om te eten, zolang het gezond en voedzaam is (dus geen snoep of chips) voor tijdens de pauzes of na de dansles.

Welke schoenen koop ik het best?

Je moet zeker geen nieuwe schoenen kopen voor de danstrainingen. Dansen op blote voeten is ook mogelijk. Wil je dat toch doen, dan raden we je dansschoenen met een dunne leren zool aan. Voor de hip-hop les zijn wel dansschoenen vereist, bij voorkeur sneakers. Let er zeker op dat je schoenen enkel binnen worden gebruikt en geen zwarte strepen nalatenIn de winkel ”Decathlon” ontvang je als clublid advies en een extra korting.

Wat ontvang je als lid?

Als lid ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen tijdens de danslessen en tijdens de verplaatsing van en naar de dansles. Daarnaast ben je verzekerd voor alle andere dansschoolactiviteiten. Afhankelijk van jouw dansgroep(en)train je één of meerdere keren per week onder begeleiding van gekwalificeerde lesgeefsters in de gepaste sportinfrastructuur.Onze dansschool organiseert jaarlijks een danskamp in februari/maart (extra bijdrage).Onze dansschool organiseert jaarlijks een dansoptreden in mei. Extra bijdrage voor danskostuums is mogelijk.

Wat verwachten we van jou als lid?

Het aanbieden van danstrainingen en andere activiteiten vergt van de dansschool financiële investeringen. Daarom vragen we onze leden tijdig het lidgeld te betalen (zie boven). Leden hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen in te dienen bij het bestuur van de dansschool. Het bestuur zal deze zo spoedig mogelijk behandelen en/ of onderzoeken.Leden hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres en eventuele stopzetting van hun lidmaatschap. Ondanks het grote engagement van de lesgevers en bestuurders, hebben we bij sommige activiteiten van de dansschool hulp van ouders en leden nodig om de club draaiende te houden en de toffe clubsfeer te garanderen. Aarzel dus zeker niet als jullie graag actief jullie steentje bijdragen en lid willen worden van onze Dancarta Crew. Fun en teamspirit gegarandeerd! Zo bouwen we samen verder aan de positieve en familiale sfeer in onze dansschool.Een helpende hand van leden, ouders en sympathisanten wordt steeds gewaardeerd tijdens de verschillende Dancarta-activiteiten, wie méér wil doen is zeker welkom bij onze Dancarta crew!! Aarzel niet en mail ons op info@dancarta.be Binnen Dancarta staat passie en plezier op de eerste plaats. Belangrijk hierbij is focus op positivisme, constructieve feedback en respect & verdraagzaamheid naar elkaar. PESTEN heeft dan ook geen plaats binnen Dancarta. Wij willen SAMEN een geheel vormen. Een Dancarta –familie waar plaats is voor ieders talent en verscheidenheid. Ben je een nieuw lid, dan heb je zeker heel wat vragen. Hierboven gaven we al heel wat basisinformatie.Heb je nog vragen? Neem zeker ook geregeld een kijkje op onze website, daar vind je alle info en nieuwigheden. Of stel je vragen tijdens de les aan je lesgeefster.

Annulatie van de lessen

Leden die stoppen met het volgen van de lessen hebben geen recht op terugstorting van de betaalde lidgelden als de lessenreeks begonnen is en men na twee proeflessen besloten heeft zich in te schrijven.Als u meer dan een maand voor de lessen starten, de lessen annuleert kan u uw terugbetaling krijgen (mits aftrek van 5 euro administratiekosten)De annulatie dient via mail steeds bevestigd te worden.In geval van langdurige ziekte kan er eventueel een deel terugbetaald worden (dit enkel als dit bij het begin van de ziekte gemeld wordt met een doktersbriefje). Het deel dat terugbetaald wordt, is afhankelijk van het aantal gemiste lesmaanden.Wanneer de lesgever door omstandigheden de les dient te annuleren, worden die danslessen indien mogelijk overgenomen door één van de andere lesgevers van Dancarta of verplaatst naar een ander moment.

Aanwezigheid lessen

Wij rekenen er ook op dat de leden regelmatig naar de danslessen komen. In de lessen wordt er iets opgebouwd en dus verwachten wij dat de leden bij voorkeur elke week de lessen kunnen bijwonen. Gelieve de lesgevers indien mogelijk op voorhand te verwittigen als u of uw kind niet aanwezig kan zijn op de volgende les. Enkel leden die regelmatig aanwezig zijn in de lessen kunnen deelnemen aan onze dansvoorstelling om een positieve ervaring op het podium te garanderen als danser.Wij verwachten dat dansers op tijd komen. Het is immers storend voor de lesgever en de dansers wanneer er iemand te laat komt en de les wordt onderbroken. Aan het einde van de les is het de bedoeling dat de ouders hun kind opvangen. De kleuters en lagere schoolkinderen wachten na de les bij de juf op hun ouders. Andere dansers mogen zelf de danszaal verlaten. De lesgever kan enkel tijdens de dansles op uw kind passen. Voor of na de dansles is er geen toezicht voorzien en ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders. Als de ouders er door onvoorziene omstandigheden niet zijn, moeten de kindjes dit melden aan de lesgever. De lesgever zal een gepaste oplossing zoeken en het kind veilig laten wachten in de danszaal.We vragen de ouders om steeds mee te komen tot aan de danszaal. Het is al gebeurd dat ouders zich van uur vergisten en er geen les was en de kinderen gewoon afgezet werden.Dansers die niet meer komen of een langere tijd afwezig zullen zijn, worden gevraagd de lesgever hier zo vlug mogelijk van op de hoogte te stellen.

Bezoekers

Gelieve de danszaal niet te betreden wanneer de les nog bezig is, zo verstoor je de les niet en kan alle aandacht naar de lesgever en vooral, naar het dansen gaan.Bij de kleinsten onder ons wordt wel toegestaan om 5 minuten voor einde dansles een blik op te vangen van jullie oogappels. De lesgever zal zelf aangeven wanneer men op het einde van de dansles de zaal mag betreden.

Waardevolle en verloren voorwerpen

Elektronische toestellen worden achtergelaten in de kleedkamers. Of aan de kant gelegd bij de lesgever in kwestie. Deze worden niet gebruikt tijdens de lessen, want dat is enorm storend voor de lesgevers en andere dansers.Idealiter laten we kostbare bezittingen thuis om verlies ervan te voorkomen.Verloren voorwerpen kan je steeds afgeven aan de lesgevers en bij hen ook terug verkrijgen

Contact

Je kan contact opnemen met de dansschool via de volgende wegen:Telefoon:0472/ 42 63 70 (Maya Quirijnen)0473/65.88.67  (Sarah Van de Velde)Mail: info@dancarta.be
Website: www.dancarta.be

GDPR

In onze Privacyverklaring lichten we toe welke persoonsgegevens we verwerken alsook voor welke doeleinden we deze hanteren.U kan de privacyverklaring steeds raadplegen op onze website.

Bestuur

1. Onze dansvereniging is een 'VZW' of een 'Vereniging zonder winstoogmerk'. Volgende personen vertegenwoordigen het bestuur van de dansschool:
  • Sarah Van de Velde
  • Evi Wouters
  • Maya Quirijnen
  • Marijke Vissers
 2. Zetel van Dancarta vzw:
  • Mostvenlaan 14, 2960 Brecht
GSM  0473/65.88.67  (Sarah Van de Velde) 
Website: www.dancarta.be

Danszalen:

  • Sporthal de Ring – Ambachtslaan 7 - 2960 Brecht
  • Turnzaal de Schakel – Kerkstraat 1 - 2960 Sint-Lenaarts
  • Danszaal Loenhout – Leiweg 17 – 2990 Loenhout
  • Bokszaal Loenhout – Leiweg 17 – 2990 Loenhout
  • Feestzaal Zandberg – Kalmthoutsesteenweg 151, 2990 Wuustwezel

Reglement Sporthal De Ring

Bezoekers 1. De toegang tot het gebouw wordt geweigerd aan personen (in dronken toestand) die zich onbetamelijk, brutaal, agressief of onzedig gedragen. 2. Eten en te drinken is verboden in het gehele gebouw, met uitzondering van het cafetaria. Enkel water ten behoeve van de sporters is toegelaten op voorwaarde dat eventuele bevuiling onmiddellijk wordt schoongemaakt. 3. Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd. 4. Er mag in het ganse gebouw niet gerookt worden noch kauwgum worden gegeten. 5. Dieren worden niet in de inrichting toegelaten, met uitzondering van het cafetaria. 6. Iedere bezoeker is gehouden het reglement te kennen en verbindt er zich toe dit stipt na te leven.
Gebruiksvoorwaarden 1. De sportvloer mag enkel met propere sportschoenen betreden worden. De sportschoenen mogen geen verkleuring- en of verbrandingsstrepen op de sportvloer nalaten. De sportvloer mag niet betreden worden met schoeisel dat buiten gedragen wordt. De mattenvloer in de kleine zaal mag enkel betreden worden op blote voeten/dansschoenen. 2. Het gebruik van gelijk welk voorwerp of product dat schade zou kunnen toebrengen aan de sportvloer of andere delen van het complex is verboden. 3. De sporthaluitbater beschikt over een algemene EHBO-koffer die ten alle tijden kan gebruikt worden door de verenigingen. Iedere vereniging is afzonderlijk verantwoordelijk voor de verzorging van hun leden en derden aanwezig in de sporthal. 4. In de gangen en kleedkamers worden enkel personen toegelaten die aan de sportbeoefening deelnemen. De sportbeoefenaars mogen uitsluitend die kleedkamers en stortbaden gebruiken die hen toegewezen worden door de sporthaluitbater. De kleedkamers worden 30 minuten voor de aanvang van de gereserveerde uren ter beschikking gesteld van de gebruikers. Deze dienen ontruimd te zijn uiterlijk 30 minuten na het einduur van gebruik van de sportterreinen. 5. Buitenschoenen en kledij wordt achtergelaten in de kleedkamer. 6. Waardevolle spullen kunnen afgegeven worden bij de danslerares voor de dansles en daar weer opgehaald worden achteraf. 7. Mobiele apparaten en andere elektronische toestellen zijn niet toegelaten tijdens de danslessen.

Reglement Turnzaal de Schakel + de Sleutelbloem

Bezoekers 1. De toegang tot het gebouw wordt geweigerd aan personen (in dronken toestand) die zich onbetamelijk, brutaal, agressief of onzedig gedragen. 2. Eten en te drinken is verboden in het gehele gebouw, met uitzondering van het cafetaria. Enkel water ten behoeve van de sporters is toegelaten op voorwaarde dat eventuele bevuiling onmiddellijk wordt schoongemaakt. 3. Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd. 4. Er mag in het ganse gebouw niet gerookt worden noch kauwgum worden gegeten. 5. Dieren worden niet in de inrichting toegelaten, met uitzondering van het cafetaria. 6. Iedere bezoeker is gehouden het reglement te kennen en verbindt er zich toe dit stipt na te leven.
Gebruiksvoorwaarden 1. Het gebruik van gelijk welk voorwerp of product dat schade zou kunnen toebrengen aan de sportvloer of andere delen van het complex is verboden. 2. De zaal wordt enkel betreden met dansschoenen, schoenen die buiten gedragen worden laten we achter in de kleedkamer. 3. Buiten schoenen en kledij wordt achtergelaten in de kleedkamer. 4. Waardevolle spullen kunnen afgegeven worden bij de danslerares voor de dansles en daar weer opgehaald worden achteraf. 5. Mobiele apparaten en andere elektronische toestellen zijn niet toegelaten tijdens de danslessen.

Reglement Danszaal + bokzaal Loenhout

Bezoekers 1. De toegang tot het gebouw wordt geweigerd aan personen (in dronken toestand) die zich onbetamelijk, brutaal, agressief of onzedig gedragen. 2. Eten en te drinken is verboden in het gehele gebouw, met uitzondering van het cafetaria. Enkel water ten behoeve van de sporters is toegelaten op voorwaarde dat eventuele bevuiling onmiddellijk wordt schoongemaakt. 3. Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd. 4. Er mag in het ganse gebouw niet gerookt worden noch kauwgum worden gegeten. 5. Dieren worden niet in de inrichting toegelaten, met uitzondering van het cafetaria. 6. Iedere bezoeker is gehouden het reglement te kennen en verbindt er zich toe dit stipt na te leven.
Gebruiksvoorwaarden 1. Het gebruik van gelijk welk voorwerp of product dat schade zou kunnen toebrengen aan de sportvloer of andere delen van het complex is verboden. 2. De zaal wordt enkel betreden met dansschoenen, schoenen die buiten gedragen worden laten we achter in de kleedkamer. 3. In de Bokszaal lopen we via de beschermmatten naar de danszaal. Er mag in geen geval met schoenen op de vloer van de bokszaal gelopen worden. 4. Materiaal van BMA wordt niet gebruikt. 5. Buitenschoenen en kledij wordt achtergelaten in de kleedkamer. 6. Waardevolle spullen kunnen afgegeven worden bij de danslerares voor de dansles en daar weer opgehaald worden achteraf. 7. Mobiele apparaten en andere elektronische toestellen zijn niet toegelaten tijdens de danslessen.

Reglement Feestzaal Zandberg

Bezoekers 1. De toegang tot het gebouw wordt geweigerd aan personen (in dronken toestand) die zich onbetamelijk, brutaal, agressief of onzedig gedragen. 2. Eten en te drinken is verboden in het gehele gebouw, met uitzondering van het cafetaria. Enkel water ten behoeve van de sporters is toegelaten op voorwaarde dat eventuele bevuiling onmiddellijk wordt schoongemaakt. 3. Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd. 4. Er mag in het ganse gebouw niet gerookt worden noch kauwgum worden gegeten. 5. Dieren worden niet in de inrichting toegelaten, met uitzondering van het cafetaria. 6. Iedere bezoeker is gehouden het reglement te kennen en verbindt er zich toe dit stipt na te leven.
Gebruiksvoorwaarden 1. Het gebruik van gelijk welk voorwerp of product dat schade zou kunnen toebrengen aan de sportvloer of andere delen van het complex is verboden. 2. De zaal wordt enkel betreden met dansschoenen, schoenen die buiten gedragen worden laten we achter in de kleedkamer. 3. Buitenschoenen en kledij wordt achtergelaten op de stoelen naast de dansvloer 4. Waardevolle spullen kunnen afgegeven worden bij de danslerares voor de dansles en daar weer opgehaald worden achteraf. 5. Mobiele apparaten en andere elektronische toestellen zijn niet toegelaten tijdens de danslessen.